Onze leesvisie

A7 R04476

In de Geluksvogel is leesplezier aanwakkeren onze missie.

We maken tijd voor lezen en geven lezen een hoofdrol in alle domeinen.

Er is een structureel samenhangende opbouw in ons leesonderwijs.

We houden van een ruim en verscheiden aanbod van leesmateriaal.

Over smaak valt niet te twisten. Daarom kiezen we voor taalplezier naar ieders smaak.


We realiseren een motiverende leesomgeving met:

 • uitnodigende klasbibs
 • leesplekjes doorheen de hele school
 • in afdeling A de leeshuisjes/ in afdeling B de leesgang
 • fris, hip leesmateriaal zowel voor leerlingen als personeelsleden
 • kwartierlezen
 • maar ook leesmogelijkheden als rode draad doorheen de dag

We creëren een leesnetwerk met actieve betrokkenheid van:

 • leerlingen
 • (groot)ouders
 • de plaatselijke openbare bibliotheek
 • experts/kwartiermakers om ons tot expert-lees-leraren te vormen

We zetten in onze leesdidactiek in op

leesbegrip:

 • kinderen begrijpen, verwerken, gebruiken en passen toe wat ze lezen
 • vroeg starten in de schoolloopbaan met begrijpend lezen en zijn voorloper begrijpend luisteren

leesgedrag/leesmotivatie: ‘het spontaan willen lezen’ stimuleren door:

 • boekpromotie, deelname Voorleesweek en Jeugdboekenmaand
 • auteurs op bezoek voor lezingen
 • in te spelen op de interesses van de leerlingen
 • te snuffelen in verschillende genres en soorten boeken
 • de leesbeleving te versterken
 • aansporen tot vakantielezen

leestechniek:

 • ontdekken van letters, woorden, zinnen, leestekens, spaties, alineas, tekststructuur van peuter tot zesdeklasser ieder op zijn niveau
 • oefenkansen bieden om de leesvoorwaarden te verwerven bij de kleuters
 • leesstrategieën aanreiken en leren toepassen

We linken onze leesdidactiek aan taalbeleid: taalgebruik en woordenschat.‎

In onze leesmonitoring werken we aan

 • zelfreflectie op lezen via een boekbespreking
 • kinderen die kunnen verwoorden wat ze graag lezen en waarom via de boekenclub, de leeskaartjes, de boekenpraatjes,…
 • groei in lezen , growth mindset
 • breed evalueren van leestechniek, leesbegrip, leesmotivatie en leesgedrag via AVI-test leestechniek, testen op leesbegrip in november en mei, bevraging naar leesmotivatie en observeren van het leesgedrag tijdens het kwartierlezen.
Made byBits of Love