Onze visie

Boom

Waar kinderen vleugels krijgen

Missie: De ontwikkeling van elke leerling bij ons op school stimuleren zodat hij of zij als een zelfstandig, zelfredzaam kind onze school verlaat.

In de Geluksvogel is het onze diepste wens dat elk kind zich goed voelt en daar werken we elke dag keihard aan. We zijn er als team van overtuigd dat kinderen pas kunnen vliegen wanneer ze gelukkig zijn.

Welbevinden, veerkracht, kwaliteit, vertrouwen en betrokkenheid zijn belangrijke speerpunten in de Geluksvogel.

Onze school staat bekend als een familiale, drempelloze school. Met een deskundig en bevlogen team bieden we de kinderen in een sfeer van vertrouwen ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief vlak.

Alle kinderen krijgen binnen onze structuur, de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfredzame tieners met een stevige basis.

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, daarom voorzien wij naast onze kwaliteitsvolle inhouden, verdieping en zorg op maat om al onze leerlingen sterk onderwijs te bieden.

De Geluksvogel is de perfecte weergave van onze huidige maatschappij, waar iedereen welkom is en waar we met heel wat partners en de juiste stimulansen timmeren aan de weg naar het secundair onderwijs. Uit ons huis van vertrouwen vertrekken zelfstandige en zelfredzame kinderen.

Kwaliteit

 • Wij durven onszelf in vraag te stellen en sturen telkens bij om zo kwalitatief onderwijs te bieden.
 • Wij hanteren doordacht gekozen methodes en bieden samenhangend, geïntegreerd onderwijs aan met een blik op de toekomst.
 • Wij differentiëren doormiddel van zowel verdieping als ondersteuning om bij al onze leerlingen zoveel mogelijk leerwinst te boeken.
 • Wij stimuleren bij kinderen de goesting in leren en geloven zelf als team in levenslang leren.
 • Wij blijven onze uitgevlogen kinderen volgen in hun latere prestaties, dit helpt ons om de kwaliteit van ons basisonderwijs te bewaken.

Betrokkenheid

 • Een Geluksvogel fladdert vaak door de buurt en in het centrum.
 • Wij stellen ons open voor samenwerkingsverbanden met verschillende instanties uit de omgeving zoals: bibliotheek, zwembad, woonzorgcentrum, Viro, andere scholen en natuurlijk ook onze stad Brugge; een bruisende stad met een ruim aanbod waar we doorheen het jaar gretig op in gaan.
 • Onze leerkrachten zijn betrokken bij alle leerlingen omdat we overtuigd zijn dat dit invloed heeft op hun welbevinden en zorgt voor meer zelfvertrouwen.
 • Betrokken leerlingen zijn gemotiveerde leerlingen en dit leidt volgens ons tot succesvol leren.
 • Wij proberen de betrokkenheid van onze leerlingen te bevorderen door onderzoekend leren te activeren vertrekkend uit interesses en ervaringen.

Vertrouwen

 • In de Geluksvogel vinden wij wederzijds vertrouwen en respect heel belangrijk. Leerkrachten en leerlingen gaan open, maar respectvol om met elkaar. Wij geloven dat deze leeromgeving de meeste kansen tot leren biedt.
 • We vertrouwen elkaar als team, elk met zijn of haar persoonlijkheid en talent.
 • We geloven dat elk kind zijn weg vindt. We gaan samen met de leerlingen op zoek naar hun talenten, sturen en bemoedigen hen wat hun zelfvertrouwen opkrikt.
 • Als het lukt te bereiken wat je wil bereiken, doet dit de verwachting ontstaan dat het de volgende keer opnieuw zal lukken: vertrouwen en zelfvertrouwen, de twee benen van een mens om op te staan.

Welbevinden

 • We geloven dat kinderen in een geborgen en stimulerende omgeving groeien en sterker worden.
 • We streven naar welbevinden voor elk kind, want zo kan het pas echt zichzelf zijn en groeien.
 • We begeleiden onze leerlingen om positief in het leven te staan.
 • In de Geluksvogel heerst een positief pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zich veilig voelen om zichzelf te mogen zijn.

Aan de eindmeet van ons basisonderwijs vliegen gelukkige, zelfredzame kinderen hun toekomst tegemoet.

Made byBits of Love