Gezondheidsbeleid

Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Bovendien hebben onderwijs en gezondheid een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Gezonde kinderen behalen vaker goede studieresultaten en goede studieresultaten garanderen een betere gezondheid. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Gezondheidsbeleid
Made byBits of Love