Schoolbeleid en CLB

HET STEDELIJK CLB


Door jouw zoon/dochter in de Geluksvogel in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten.

Dit is voor onze school het Stedelijk CLB Gent – Jubileumlaan 215 te 9000 Gent.

Voor de samenwerking met onze school heeft dit CLB een permanente vestigingsplaats in Brugge.

Dit zijn de coördinaten :

Stedelijk CLB Gent – afdeling Brugge
Langerei 26       
8000 Brugge       
tel. : 050 33 21 72
e-mail: clb.brugge@gent.be 
website: https://clb.stad.gent/

De CLB-medewerkers die op deze vestigingsplaats bereikbaar zijn en met onze school samenwerken zijn:

 • Tom Götze, arts
 • Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
 • Ruth Verbeke, paramedisch werker
 • Sylvia Birmanns, maatschappelijk werker

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen gratis beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding. De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Daarnaast kan een CLB ook de school ondersteunen in het bieden van zorg.

In de begeleiding:

 • staat de leerling centraal: we zoeken samen met alle betrokken partijen om de leerling zoveel als mogelijk te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.
 • wordt er gewerkt in teamverband: we vinden het nodig om vanuit verschillende oogpunten naar een probleem te kijken en werken daarom in een multidisciplinair team.
 • wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.
 • is de dienstverlening gratis.

Het CLB is decretaal verplicht om hulp te bieden op volgende domeinen:

 • het psychisch en sociaal functioneren: wanneer je het emotioneel moeilijk hebt op school of thuis, kan je bij ons terecht. Dit kan bv gaan over gedragsproblemen, psychische of sociale problemen, relatie met ouders, ...
 • de preventieve gezondheidszorg: je wordt op bepaalde tijdstippen in je schoolcarrière onderzocht door het CLB via systematische contacten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.
 • het leren en studeren: dit kan bv gaan over rekenen, spelling, lezen, werkhouding, leren leren,...
 • de schoolloopbaan: bv overgang secundair of hoger onderwijs, veranderen van school- of studierichting, overstap naar buitengewoon onderwijs, ...

Aarzel niet het CLB te contacteren voor een afspraak.

De school helpt u graag verder wanneer u de CLB-contactpersoon wenst te spreken.

Hoe gaan we om met vragen van leerlingen en ouders?

We luisteren eerst naar jou.

Het kan zijn dat we je meteen kunnen helpen, maar het kan evengoed zijn dat we eerst meer te weten moeten komen.

Of dat je vraag buiten onze werking valt. Dan zeggen we je waar je wel terecht kan.


Het CLB werkt samen met heel wat andere organisaties. We hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking.

Ook als we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen de andere hulpverlener alle gegevens zodat die niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn. Samen met de school zoeken we dan oplossingen om het voor jou beter te maken

Meer info op het centrum voor leerlingenbegeleiding


Made byBits of Love