Zorgbeleid


Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, hebben kinderen recht op een aangepaste behandeling in opvoeding en onderwijs.

We zorgen voor een brede basiszorg in de klas. We reiken kinderen, die dat nodig hebben, middelen aan om ervoor te zorgen dat ze niet ontmoedigd raken.

Dit kan gaan over ondersteunende hulpmiddelen, maar dit kan ook gaan over het aanbieden van verdiepende lesmaterialen.

We willen elk kind succeservaringen bieden.

Onze zorgjuffen springen bij waar nodig. Ze bezorgen de leerkrachten en leerlingen de juiste middelen om hindernissen te overwinnen.

Niet bij iedereen loopt alles van een leien dakje. Daar heeft ons team zeker aandacht voor.

Er is een intensieve samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Indien nodig gaan we samen met de ouders en het CLB in gesprek en zoeken we naar de juiste ondersteuning door externen.

Er is steeds een transparante samenwerking met alle partners en vooral de ouders, de experten bij uitstek, spelen een belangrijke rol in een zorgverhaal.

Die wisselwerking geeft handvatten om te handelen en dit wordt gericht gebruikt bij het formuleren van adviezen. Een advies wordt steeds op maat gemaakt en in overleg met alle partijen. 

Onze zorg start van in de kleuterklas en blijft gewaarborgd tot het kind onze school verlaat.
Made byBits of Love