Rapporten en oudercontacten

Tijdens het schooljaar zijn er 4 rapporten: herfst, winter, lente en zomer. Er worden oudercontacten georganiseerd om de rapporten te bespreken.

herfstrapport
Voor het eerste leerjaar wordt een woordelijk rapport geschreven. Vanaf het tweede t.e.m. het zesde leerjaar geldt een rapport voor taal en wiskunde. Dit wordt meegegeven voor de herfstvakantie met het oudercontact voor 1, 2, 3 en 4 op 24 en/of 26 oktober. Derde graad houdt enkel oudercontact op uitnodiging.

winterrapport 
Van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar wordt het rapport meegegeven op het oudercontact op 16 en/of 18 januari.

lenterapport
Van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar wordt het rapport meegeven voor de paasvakantie op 29 maart.

zomerrapport
Van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar wordt het rapport meegegeven met het oudercontact in de week van 24 juni. Voor het vijfde leerjaar volgt een oudercontact in de week van 17 juni. Het zesde leerjaar organiseert een proclamatie op 24 juni voor afdeling A en op 25 juni voor afdeling B.Made byBits of Love