Opvang en studie


‘s Morgens van 7:00 tot 8:00 en naschools tussen 15:45 en 19:00.

Voor afdeling A

Er is op woensdagnamiddag opvang tot 14:00. Kinderen die naar de tekenacademie of muziekschool gaan, kunnen dus in de opvang blijven tot de lessen starten. Wie deze lessen niet volgt en toch in de opvang moet blijven, laat zich inschrijven bij ‘Kakelbont’ (050 38 88 84), gelegen in de Oudekerkstraat 23 te Sint-Michiels. De school staat wel in voor de verplaatsing naar ‘kakelbont’. Indien uw kind er gebruik wilt van maken, moet je wel de school verwittigen. Als ouder haalt u de kinderen daar dan zelf op.

Voor afdeling B

Er is op woensdag toezicht tot 12:15, alle kinderen die dan nog aanwezig zijn worden onder begeleiding naar De Paddenstoel gebracht.

Prijzen

‘s Morgens

1ste halfuur: € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.

Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45 vanaf het 2de kind.

’s Middags : doezelklas

De peuters die net ingestapt zijn, KUNNEN gebruik maken van onze doezelklas-service. De peutertjes eten apart onder begeleiding van één van onze opvang-vrijwilligers en kunnen achteraf een verkwikkend dutje doen. Deze service wordt aangeboden aan de democratische prijs van € 1,50.

Na iedere nieuwe instapdatum wordt de voorkeur gegeven aan de nieuwe peutertjes. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt in samenspraak met de kleuterjuf van uw peuter, besproken wie er nog het meest nood heeft aan de doezelklas.

’s Avonds

Het 1ste kwartier wordt gratis aangeboden.

1ste halfuur : € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.

Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45 vanaf het 2de kind.

Let op : Iedereen die VOOR 8u op school aankomt, MOET naar de opvang. Er is pas toezicht vanaf 8:00, dus laat uw kind niet alleen op de speelplaats omwille van veiligheid!

Gedurende de vakanties en verlofdagen is er ook opvang mogelijk.

Voor afdeling B :

‘De Paddenstoel’ in de Sint-Arnolduslaan. Inlichtingen 050 32 72 28

Voor afdeling A:

‘Kakelbont’ in de Oudekerkstraat 23. Inlichtingen 050 38 88 84

KWIBUS

Er wordt tijdens de vakanties ook kinderopvang geregeld vanuit de stad Brugge. De data en plaats volgen nog.

Van 15:45 tot 16:00 blijven de lagere schoolkinderen onder bewaking op de speelplaats. Vanaf 16:00 is er mogelijkheid tot studie waar de kinderen hun huistaken kunnen maken. (elke dag tot 17:00). Voor studie wordt een bijdrage van €1,50 gevraagd en dat komt op de maandafrekening. Leerlingen van het lager kunnen dus maar vanaf 17:00 naar de opvang.

Made byBits of Love